Nieuws

Alliander AG aan de slag met Realtime Energy eXchange

De Duitse tak van Alliander gaat werken met RealTime Energy eXchange (R.E.X.) op het nieuwe kantoor in Heinsberg. R.E.X. is een demand response tool van Energy eXchange Enablers.

Alliander AG hoopt hiermee niet alleen zélf energiekosten te besparen maar ook een showcase neer te zetten voor verdere uitrol in Duitse markt. R.E.X. speelt in op de flexibiliteit van installaties en koppelt die aan de energiebeurs. Zo kunnen klanten profiteren van de fluctuerende energieprijs door opwek en verbruik slim aan te sturen. Projectmanager Eric Knoester van EXE: ‘Net zoals wij in Nederland, gaat Alliander AG de Duitse markt op met het R.E.X.-platform.’

Flex biedt veel kansen bij de Oosterburen, vertelt Caspar von Ziegner van de Duitse Alliander-tak. ‘In Duitsland zijn al meer dan 1,5 miljoen PV-installaties aanwezig, een aantal dat sterk toeneemt. Ook de markt voor warmtepompen en de opslag van energie bij consumenten neemt steeds verder toe. Met de implementatie van R.E.X. in Heinsberg spelen we in op die groeiende trend.’

Andere toepassingen waarvoor R.E.X. gebruikt wordt is het sturen op zo veel mogelijk afname van duurzaam opgewekte energie en het verlagen van de aansluitcapaciteit waarmee de energierekening nog verder kan dalen.