Nieuws

Zes keer meer vraag naar flexibiliteit in 2050

 

Onlangs is het project ‘Flexibility of the power system in the Netherlands’ (FLEXNET) van ECN, Netbeheer Nederland en ons moederbedrijf Alliander afgerond. George Trienekens, Businessmanager bij EXE: ‘’De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de behoefte naar flexibiliteit steeds groter wordt. Daarom doen we wat we doen.’’

FLEXNET projectleider Jos Sijm: “Door de toename van onder meer warmtepompen, elektrisch vervoer en stroomopwekking uit zon en wind wordt de vraag naar flexibiliteit tot 2050 zes keer zo groot.’’  

Voor EXE is dit een mooie uitkomst. De toenemende fluctuaties in vraag en aanbod zullen volgens de onderzoekers onder andere worden opgevangen door verschuivingen in de vraag naar elektriciteit (demand response). George Trienekens: ‘’Met ons platform Realtime Energy eXchange (R.E.X.) spelen wij hierop in en voorzien wij in deze toenemende behoefte aan flexibiliteit. R.E.X. is een besturingssysteem dat het energieverbruik en de -opwek van flexibele apparaten koppelt aan de energiebeurs. Hiermee kunnen eindgebruikers serieuze kostenbesparingen realiseren.’’

Over Flexnet

Flexnet is een onderzoeksproject waarbij voor het eerst de vraag en aanbod van flexibiliteit van het elektriciteitssysteem in Nederland tot 2050 op een integrale wijze kwantitatief onderzocht is. Het project is uitgevoerd in opdracht van de Topsector Energie door een consortium bestaande uit ECN en diverse leden van Netbeheer Nederland, in het bijzonder Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS).

 

Bron: https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/zes-keer-meer-vraag-naar-flexibiliteit-in-2050-rol-voor-opslag-kleiner-dan-gedacht/

Nieuws

‘Believers’ iWell: besparen én verduurzamen met opslag

 

We kwamen een mooie peak shaving-case op het spoor! iWell, een bevriende startup uit Utrecht, heeft bij een appartementengebouw van Woonbedrijf in Eindhoven een batterij én zonnepanelen geïnstalleerd. ‘Het kán, zeggen we bij Energy eXchange Enablers: verduurzamen én besparen!’, aldus Jaron Reddy van EXE.

De zonnepanelen op het dak voorzien de algemene ruimten, de lift en de batterij van stroom. Tegelijk zorgt de batterij voor fors lagere netbeheerkosten door de pieken in het stroomverbruik te reduceren: zo lopen de servicekosten met bijna 40 euro per woning per jaar terug.

Rob Bogaarts, programmamanager duurzaamheid bij Woonbedrijf: ‘Ik ben blij voor de bewoners die het voordeel direct voelen. Maar er is ook een voordeel voor Woonbedrijf. De hele stroomvoorziening is hiermee een stuk duurzamer.’

‘iWell is zeker geen onbekende van ons,’ voegt Reddy toe. ‘We rekenen de club tot de believers in de markt; zeg maar de bedrijven die voorop lopen in de energietransitie. Met name onze propositie Realtime Energy eXchange kan hier iets extra’s toevoegen. Door in te spelen op de onbalansmarkt & de EPEXSpot zouden we nog meer financieel voordeel kunnen halen.’

Bron: https://iwell.nl/woonbedrijf-geeft-groene-voorbeeld/

Nieuws

AGEM kiest voor ENTRNCE platform

 

Energieleverancier AGEM kiest voor het platform ENTRNCE voor de inkoop van stroom. AGEM is de eerste grote afnemer van ENTRNCE na de officiële lancering van het platform twee weken geleden.

Vanaf 1 januari is AGEM de leverancier van energie voor gebouwen en openbare voorzieningen van zeven gemeenten in de Achterhoek. In totaal gaat het om circa 5.000 aansluitingen. Voor de inkoop van groene stroom maakt AGEM gebruik van het ENTRNCE platform van EXE, dat twee weken geleden officieel werd gelanceerd. “EXE stelt AGEM in staat zelfstandig en op een transparante wijze de benodigde energie te kopen en indien nodig te verkopen. Zoals elke burger zijn eigen verbruik 1:1 koppelt aan de zonnepanelen op zijn dak, kunnen de gemeentes hiermee de verbinding leggen tussen hun eigen verbruik en duurzame lokale bronnen”, aldus AGEM in haar persbericht .

Rob van der Horst, manager Business Unit ENTRNCE, is blij met AGEM als klant: “De vraag van AGEM is precies waarom wij ENTRNCE  hebben bedacht, namelijk om het partijen makkelijker te maken om duurzame stroom in te kopen of te verkopen. AGEM zoekt zelf naar partijen die groene stroom opwekken, maakt afspraken met hen en regelt de administratie via ons platform. Eventuele tekorten kunnen ze aanvullen met groene stroom die ze op een van de energiebeurzen inkopen.”

Over AGEM

AGEM  is in 2013 door acht Achterhoekse gemeenten opgericht met als doel om de energietransitie in het gebied vorm te geven. AGEM richt zich sindsdien op de thema’s besparen (via het verduurSaam energieloket), opwekken (collectieve zonne-energieprojecten) en levering van Achterhoekse energie.

Nieuws

EXE en Noordelijk Lokaal Duurzaam helpen energiecoöperaties met Enwire platform

 

Bussum – Energy eXchange Enablers (EXE) en Noordelijk Lokaal Duurzaam sloegen vrijdag op het Hieropgewekt event de handen ineen en gaan een samenwerking aan die de energietransitie kracht bij moet zetten. Samen ondersteunen Noordelijk Lokaal Duurzaam en EXE met het Enwire platform energiecoöperaties in het realiseren van hun duurzame energieprojecten.

Het Enwire platform biedt coöperaties de mogelijkheid gemakkelijk nieuwe investeerders en afnemers te werven voor hun duurzame energieprojecten. Inschrijvingen komen automatisch binnen in de systemen van NLD, wat zowel de energieleverancier als de coöperaties veel werk uit handen neemt. Het platform is daarmee een professionele marketing- en administratietool voor coöperaties.

Over EXE

EXE gelooft in een toekomst waarin de energievoorziening gebaseerd is op decentrale opwek en decentraal gebruik. EXE ontwikkelt slimme software om toetreding tot de markt te vergemakkelijken en onderlinge handel van energie te optimaliseren. EXE is een dochteronderneming van Alliander.

Over Noordelijk Lokaal Duurzaam

Noordelijk Lokaal Duurzaam is de eigen coöperatieve energieleverancier van inmiddels 77 coöperaties. Die richtten het op vanuit het idee om echt een verschil te kunnen maken in de verduurzaming van Nederland. Inmiddels is al 395.000 euro teruggegeven aan de coöperaties waarmee nieuwe duurzame projecten gerealiseerd kunnen worden. Noordelijk Lokaal Duurzaam vindt dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen door een lokale energieleverancier.

Nieuws

EXE lanceert onafhankelijk transactieplatform voor elektriciteit

AMSTERDAM – Energy eXchange Enablers (EXE), een dochter van Alliander, lanceert vandaag het eerste onafhankelijke transactieplatform voor rechtstreekse uitwisseling van elektriciteit tussen opwekkers en verbruikers. Het platform ENTRNCE brengt zo de toekomstige, decentrale energiemarkt een stap dichterbij.

In het nieuwe duurzame energie systeem willen opwekkers én afnemers van energie – zowel zakelijk als particulier – steeds vaker zelf de regie nemen over hun energiehuishouding. ‘Dit vraagt om een platform dat decentrale transacties kan verwerken. Met het platform ENTRNCE hebben we een laagdrempelig, volledig geautomatiseerd peer-2-peer platform ontwikkeld, waarmee zakelijke opwekkers en verbruikers, dienstverleners én energieleveranciers toegang krijgen tot de markt’, aldus Erica Blom, general manager bij EXE.

 

Onafhankelijke administrateur

In het nieuwe duurzame energiesysteem willen steeds meer bedrijven en consumenten niet alleen stroom gebruiken, maar ook zelf opgewekte energie verkopen aan derden. Net zoals zij nu al kunnen kiezen van wie zij hun stroom afnemen, willen zij natuurlijk ook zelf kunnen bepalen aan wie ze hun energie verkopen en tegen welke prijs. Om dit mogelijk te maken is er een onafhankelijke administrateur nodig die zelf niet in energie handelt. In het huidige energiesysteem heeft de netbeheerder deze rol. Alliander-dochter EXE biedt daarom vanaf nu dit neutrale platform ook voor het nieuwe duurzame energiesysteem.

Port of Amsterdam

De officiële lancering van ENTRNCE vindt vandaag plaats bij Port of Amsterdam, één van de launching partners. Ook energiedienstverleners Senfal en Outsmart presenteren hun visie op de toegevoegde waarde van het platform. Robin Schipper, programmamanager duurzame energie van het Havenbedrijf: ‘Via ENTRNCE nemen we een deel van onze elektriciteit af bij afvalverwerker AEB. Zo combineren we duurzaamheid met bedrijfseconomische efficiëntie binnen het havengebied en krijgen we groene stroom tegen een scherpe prijs”. Dennis Schiricke, directeur van OutSmart: “Door de samenwerking met ENTRNCE zijn wij in staat om eigenaren van duurzame opwekeenheden te ontzorgen en innovatieve stroomcontracten direct met afnemers af te laten sluiten”.

Over EXE

EXE is onderdeel van Alliander NV. Als onderdeel van Alliander is EXE onafhankelijk en onpartijdig. EXE zal nooit energie kopen, verkopen of produceren.

Nieuws

Groene energie uit rioolwater: doet u mee?

 

Onlangs hebben we met onze dienst Enwire een marktplaats voor lokale energie gerealiseerd samen met Energiecoöperatie deA in Apeldoorn. Een van die opwekkers die zijn energie verkoopt op de marktplaats is de waterzuivering in Apeldoorn. Zij wekken groene energie op uit rioolwater en stellen dit beschikbaar aan de inwoners van Apeldoorn via de marktplaats van deA.

Bert van Vreeswijk van het Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hier meer over: ‘Het slib uit het rioolwater vergisten we. Daarbij ontstaat biogas dat we verbranden in een motor die elektriciteit en warmte opwekt. Daarom noemen de waterschappen hun rioolwaterzuiveringen steeds vaker ‘energiefabrieken’. De elektriciteit die op de zuivering in Apeldoorn wordt opgewekt kunnen bewoners van de gemeente afnemen bij deA: de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn.’

Het mooie is dat deze energie klimaatneutraal is. Het gaat dus om eerlijke energie, direct uit de buurt, waarmee je als energie-consument bijdraagt aan een duurzamer Apeldoorn. Omdat dit ook een energie-kringloop dichtbij huis is, is er weinig verlies van energie door transport. Dat maakt het nóg duurzamer.

Wilt u meer informatie? Of wilt u misschien meedoen? Bekijk dan hier de marktplaats!

 

BRON: https://blogvallei-veluwe.nl/groene-energie-uit-afvalwater-doet-u-mee/

Nieuws

EXE, ENGIE & Dexter helpen bij verduurzaming Aviko

Onze partner Dexter zet Realtime Energy eXchange (R.E.X.) in om in samenwerking met ENGIE Services energie-inkoop & -efficiency te optimaliseren bij Aviko. Het traject is mogelijk gemaakt met subsidiegelden van AB Oost en de EU.

Het project is ingedeeld in vier verschillende pilots. Doel van deze pilots is een meer concurrerende en duurzame Nederlandse industrie.

Met de opkomst van de ‘Internet of Things’ ontstaat er een uitgelezen kans om de energie-intensieve industrie efficiënter te maken door slim gebruik te maken van beschikbare data. Ook kunnen bedrijven hierdoor op intelligentere wijze hun apparaten aansturen, waardoor pieken en dalen in het elektriciteitsaanbod uitgevlakt kunnen worden.

R.E.X. is bij uitstek een besturingssysteem dat deze doelstellingen kan waarmaken. Op meerdere gebieden kan R.E.X. waarde toevoegen: korting op de energierekening door in te spelen op groothandelsprijzen, financieel gewin met peak shaving op de aansluiting & eigen opwek achter de meter te houden door de inzet van buffercapaciteit.

Bij Aviko monitort Dexter de koelinstallatie en stuurt die zo aan dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigen opwek, rekening houdend met de financiële voordelen van de fluctuerende marktprijs.

Dit zal voor Aviko een significante besparing op de energiekosten realiseren terwijl het bedrijf tegelijkertijd bijdraagt aan de energietransitie. Het kan dus: besparen én duurzaam bezig zijn!

Nieuws

Verduurzaming Zeewolde aangespoord met Enwire

Inwoners van Zeewolde en omstreken kunnen nu via Enwire klant worden bij energieleverancier LEON Zeewolde. ‘Hiermee dragen zij bij aan de verduurzaming van de regio.’ In gesprek met de directeur van het energiebedrijf, Thijs van Daalen.

Thijs, wat is LEON Zeewolde?

‘LEON staat voor Lokaal Energie OpwekkingsNetwerk. We zijn een energieleverancier die zich inspant om samen met onze klanten het verbruik van energie terug te dringen en de energie die gebruikt wordt, zoveel mogelijk uit duurzame bronnen te betrekken. Dat laatste doen we bij voorkeur dicht bij huis.’

Hoe werkt het initiatief?

‘Om de Zeewoldenaar de best mogelijk deal te geven, is de coöperatie ZeewoldeZon opgericht. Deze is ontstaan op initiatief van de Wooncorporatie Woonpalet en LEON Zeewolde. ZeewoldeZon vult de daken van wooncorporatie Woonpalet met zonnepanelen, waardoor de leden gebruik kunnen maken van de belastingregeling ‘verlaagd tarief’, oftewel de Postcoderoos. Kijk voor meer informatie eens op de site van ZeewoldeZon’ Voor wie is het bedoeld? ‘Iedere Zeewoldenaar kan meedoen. Daarvoor meldt hij zichzelf via de Enwire marktplaats aan. Hij ziet a-la-minuut wat zijn maandbedrag en voordeel is en kan direct besluiten om deel te nemen.’

Waarom is het interessant voor energiegebruikers?

‘Doordat de zonnepanelen op het dak van de wooncorporatie liggen, wordt het mogelijk om zelf zonnestroom op te wekken zónder een geschikt dak. De belastingvoordelen kunnen op deze manier oplopen tot wel 15% korting op de jaarnota.’

Geen addertjes onder het gras?

‘Nee, juist niet. ZeewoldeZon vraagt géén investering vooraf, waardoor het ook voor de mensen met een kleine portemonnee mogelijk is mee te doen aan de verduurzaming van Nederland. Natuurlijk mag iemand die wel wil investeren ook lid worden en gebruik maken van het belastingvoordeel.’

Je vindt de marktplaats hier

Nieuws

EXE aanwezig op de European Utility Week 2017 in Amsterdam

 

Op 3, 4 en 5 oktober 2017 staat Energy eXchange Enablers op de European Utility Week in de RAI Amsterdam. Benieuwd naar onze tools Enwire, Entrnce en REX? Bezoek onze stand en ga met ons het gesprek aan. Wij zijn te vinden in het Energy Revolution Europe gedeelte met standnummer: 5N31

Over de EUW

De European Utility Week is het voornaamste bedrijfs-, innovatie- en informatieplatform voor de smart utility community. Met ongeveer 12.000 internationale bezoekers, 600 exposanten en 400 sprekers is de European Utility Week hét event waar je bij moet zijn als het gaat om de smart energy industry. Het evenement vindt plaats van 3 tot en met 5 oktober in de RAI in Amsterdam.

Klik hier voor het gehele programma. 

Nieuws

EXE lanceert marktplaats met duurzame energiecoöperatie de A

Onlangs hebben we met onze dienst Enwire een marktplaats voor lokale energie gerealiseerd samen met Energiecoöperatie deA. Onze projectmanager Joost van der Graaff vertelt meer over dit project:

“Voor mij is het project met Energiecoöperatie deA een ontzettend mooi project om te mogen realiseren. Op de marktplaats die we samen hebben neergezet (https://apeldoorn.marktplaatslokaleenergie.nl) kun je investeren in groene stroom door zonnepanelen te kopen via de Regeling Verlaagd Tarief van de overheid, ook wel de Postcoderoos regeling genoemd.

Met deze regeling kun je zonder zelf een geschikt dak te hebben, gewoon groene energie opwekken met je eigen panelen. Deze panelen liggen dan niet op je eigen dak maar bijvoorbeeld op het dak van de school in de buurt. Je profiteert met deze regeling via een belastingteruggave op je eigen energierekening. De eis is wel dat het dak waar je je panelen op legt óf in je eigen postcodegebied ligt óf dat het grenst aan je eigen postcodegebied. Op de site van Hier Opgewekt kun je hier meer over lezen: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Energiecoöperatie DeA heeft al zes van dit soort projecten op hun marktplaats, waarvan er één binnen enkele weken uitverkocht was. Voor mij is dit het leukst aan mijn baan als projectmanager. Mijn duurzame hart gaat namelijk sneller kloppen als ik aan het einde van de dag heb kunnen bijgedragen aan meer groen opgewekte energie in Nederland. Niet praten, maar doen.

Het verbaast me dat weinig mensen weten dat ze ook zonder een geschikt dak zelf energie kunnen opwekken. Op verjaardagsfeestjes staan mensen met gespitste oren te luisteren als ik ze vertel over de Regeling Verlaagd Tarief. Gelukkig kan ik ze nu direct lastig vallen met de URL van de marktplaats en hebben ze geen excuus meer!

Neem een kijkje op de marktplaats!