Nieuws

R.E.X. verzorgt aansturing

EXE automatiseert Virtual Power Plant met R.E.X.

Voor het eerst kunnen wijkbewoners de duurzame energie uit hun zonnepanelen samen verhandelen. Vijftig huishoudens in Amsterdam Nieuw-West zijn via een batterij in huis verbonden aan een slim systeem dat de energie uit hun zonnepanelen precies op de juiste momenten gebruikt, opslaat of verkoopt, als een virtuele energiecentrale. Het project is een initiatief van energieleverancier Greenspread, ICT-ontwikkelaar EXE en netwerkbedrijf Alliander.

De partijen willen in de Virtual Power Plant, onderdeel van het project City-zen, ondervinden hoe een dichtbevolkte stad als Amsterdam meer duurzame energie kan inpassen. Door onderzoek te doen naar flexibel omgaan met energie kan meer balans in de vraag naar en het aanbod van zonne-energie worden gebracht. Zo kan duurzame energie optimaal gebruikt worden zonder dat het energienetwerk te veel wordt belast. Bovendien kunnen huishoudens voor het eerst vanaf najaar 2017 hun eigen energie verhandelen, als onderdeel van een gezamenlijke, virtuele energiecentrale.

De stad helemaal kolen- en gasvrij. City-zen vindt uit hoe dat moet.
Een stad waarin niets anders dan schone energie gebruikt wordt: zon, wind, aardwarmte en biomassa… In theorie kan het. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe integreer je nieuwe energie oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en, last but not least, de levens van mensen? Welke technische, economische en sociale uitdagingen zijn er? En hoe overwin je die? Het internationale consortium City-zen vindt uit hoe dat moet aan de hand van 20 vernieuwende praktijkprojecten in Amsterdam en Grenoble.